เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

 (ตค. 63 - มีค. 64)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)
รายละเอียดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)
รายละเอียดการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   รายงานการกำกับติดตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

   รายงานผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2564