เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก

                  

 

 
 

นายธวัชชัย    วังเวชช์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

ประธานสภาเทศบาลเมืองนครนายก

 

 

   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์    บุญอ่วม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

นางสาวฉันทนา    แก้วอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

นายชัยณรงค์    พรมโพธิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

 
 

นายสมหมาย    มณีน่วม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

นายเสรี    พวงเพ็ชร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1

 

 

   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 

พันเอก(พิเศษ) สมศักดิ์   ศรีจรัส

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

นายสันติ   สฤษดิ์กุล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

นายนิติพัฒน์   ปิยะนันทวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

 

นายวีรชัย   ตวงเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

นายอัศวิน    จันทราสินธุ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

นายศักดิ์ศรี   ศรีรัตนวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2

 

   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 

นายณัฐพัชร์    เวชพานิชย์ดำรง

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3

นายนิวัตน์    อิสระมงคลการ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3

นายชาญชัย    จันทรามิตร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3

 

 

นายปรัชญา    นพคุณาภรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3

นายวิสูตร     แซ่ลิ้ม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3

ร้อยตำรวจโทสุรพล     อ่อนละมูล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  3