เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร

                  

 

 
 

นายยงยศ อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

 

 

 

นายพีรวุฒิ   อิงคศิริ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

นายประยูร งานระเบียบ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

 

 
 

นางรัตนา ทัดภู่

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนครนายก