เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง หมดวาระ
1 หลวงบัญชาพิชิตราษฎร์ พ.ศ. 2478   พ.ศ. 2479
2 นายฮวง  จารทะวัย พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2480
3 หลวงบัญชาพิชิตราษฎร์ พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481
4 นายพูน  ไทยมา พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2489
5 นายจินดา  จารุทะวัย พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2492
6 นายจวน  ถีระวงษ์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496
7 นายแสวง  คังคายะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2506 (2 สมัย)
8 นายสมหมาย  วิไลวงษ์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2517 (3 สมัย)
9 นายแสวง  คังคายะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2523
10 นายชาญ  ตรีสุวรรณ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
11 นายระพี  ชิระกุล พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2528
12 นายอภิชาติ  เทพวุฒิสถาพร พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
13 นายจำนง  พุทธสุวรรณ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2533
14 นายอภิชาติ  เทพวุฒิสถาพร พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2555 (5 สมัย)
15 นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์ พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน