การแบ่งส่วนราชการ คลิ๊ก!

 

โครงสร้างส่วนราชการ

department plan

 

นายประทีป  ฉากภาพ

ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก

                                           

นายชาลี  ทรงศิริ

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง