๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ