หน้าหลัก กระดานสนทนา ร้องเรียน ระบบ e-mail facebook ติดต่อเทศบาล
 

เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

    ลักษณะทั่วไป
    เขตการปกครอง
    สภาพสังคม
    บริการพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    โครงสร้างองค์กร
    อำนาจ/บทบาทหน้าที่
     คู่มือปฏิบัติงาน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    ผู้บริหาร
    สมาชิก
    ส่วนราชการ
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
    หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายการผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนอัตรากำลัง
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนการดำเนินงาน
    ติดตามผลการดำเนินงาน
    แผนอื่นๆ
 
    คู่มือประชาชน
     บริการแบบฟอร์มต่างๆ
    สถิติการให้บริการ
    รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
     E-Service
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลรายเดือน
    รายงานประจำปี
 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    นโยบายไม่รับของขวัญ
    เจตจำนงสุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานเรื่องร้องเรียน
    การประเมินความเสี่ยง
     การจัดการความเสี่ยง     
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการฯ
    กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม
    รายงานการประชุมสภา
 

 
     ขอเชิญ บุคลากรเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
     ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                     

นิทรรศการวันวิสาขบูชา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส
  ภายในสถานศึกษา วันฉัตรมงคล
รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ การประชุมคณะกรรมการชุมชน ตรวจ ATK พนักงานและครูเทศบาล
ตรวจเยี่ยมศาเจ้าพ่อหลักเมือง ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ เมืองนครนายก
     

                                                                                               

 

  

รับเรื่องร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

free website hit counters

 
 
 
 

 

      

 

 คลิ๊กที่รูปภาพแผนที่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนำทาง

 

 

 
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  300  นนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   26000   
    หมายเลขโทรศัพท์ 037-315443   โทรสาร 037-315443